Zadní
Mostový WIM

Společnost IPCOM ROADS jako první na Ukrajině nainstalovala a zprovoznila mostovou vahu.