Automatizovaný systém řízení dopravy

Účel systému

Invipo je softwarová integrační platforma, která umožňuje integrovat projekty inteligentních dopravních systémů nebo „Smart City“ podle jakýchkoliv požadavků zákazníka. V rámci modernizace systému ASURP byl systém Invipo využit pro řízení a sledování dopravního úseku na dálnici.

Integrační platforma poskytuje nástroj pro definování inteligentních scénářů. Inteligentní scénáře mohou být jednoduché akce definované pro jeden nebo více objektů, složitější procesy určené k optimalizaci provozu nebo scénáře krizové reakce pro nouzové situace. V rámci projektu ASURP byly implementovány chytré scénáře pro správu obsahu tabulek a znaků proměnných informací.

Platforma Invipo spolupracuje se zařízením ve dvou režimech – online a offline. Režim a způsob komunikace závisí na technických možnostech připojené technologie. Vždy bude preferován online způsob komunikace, tedy sběr a kontrola dat v reálném čase.

Komunikace online a příjem dat v reálném čase:

  • uživatel může sledovat stav zařízení v reálném čase;
  • platforma zobrazuje aktuální naměřená data ze zařízení;
  • požadavky na kontrolu a kontrolu dorazí do zařízení bez zpoždění;
  • platforma může provádět inteligentní scénáře v reálném čase.

Hlavní funkce Invipo:

Datové úložiště
Sběr a zpracování dat
Práce v režimu online
Řízení a kontrola
Otevřené API
Centralizovaný mechanismus řízení
Podpora velkých dat (Big data)
Systém rolí
Analýza dat a automatické rozhodování
Centralizované zpracování událostí
Inteligentní pracovní scénáře
Skupiny operací
Automatické upozornění
Různé možnosti rozhraní

Modulární architektura systému

Implementation on the Boryspil highway

Modul Správa systému ● monitorování a správa všech prvků na platformě InVipo;
● určení provozního stavu konkrétního zařízení;
● zobrazení ikon položek a detailů zařízení nad mapou;
● přehled všech událostí souvisejících s tímto prvkem, rozdělený podle sloupců;
● seznam všech závad, které se vyskytly na samostatném zařízení;
● správa všech uživatelů, kteří mají přístup k platformě InVipo;
● správa rolí v systému;
● tabulka se všemi událostmi, které proběhly, a jejich řízením;
● podrobnosti o události a zdrojový kód.
Řídicí modul desky (Variable Message Signs, VMS) ● zobrazení ikon operátorů VMS nad mapovým podkladem;
● monitorování provozního stavu VMS;
● nastavení proměnné obsahu zprávy;
● jednoduché identifikační zobrazení (včetně obsahu zprávy, typu, režimu ovládání);
● chytrý plánovač, díky kterému si nastavíte jednotlivé scénáře;
● jednoduché tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí VMS;
● zobrazit seznam aktuálních skriptů a obrázků;
● zprávy o selhání hardwaru a přerušení komunikace;
● snadná správa všech dostupných VMS včetně úpravy obsahu.
Řídicí modul WIM ● detekce přetížených vozidel a následná ochrana komunikací před poškozením;
● úspora nákladů na opravy vozovek, prodloužení životnosti vozovek;
● automatické přestupky a jednoduchý přehled o všech porušujících vozidlech a jejich detailech;
● přesné a spolehlivé měření funguje 24 hodin 7 dní v týdnu bez zapojení zaměstnanců.
SPZ fixační modul ● sledování vozidel, jejichž pohyb musí být z různých důvodů sledován;
● pro SPZ vozidel s právem vjíždět na různá místa města (bílá listina);
● pro SPZ vozidel, která mají naopak vjezd do městských částí zakázán (černá listina);
● černá listina se také používá ke sledování pohybu odcizených vozidel.
Modul monitorování porušení ● poskytnutí dostatečně kvalitního snímku obrazovky porušujícího vozidla z kamery díky vysokému rozlišení;
● schopnost přenášet data v reálném čase mezi různými kancelářemi nebo odděleními;
● snadná indikace poruchy a následná oprava;
● práce s velkými daty vám umožní vytvořit obrovský registr registračních značek.
Modul monitorování stavu vozovky ● okamžitý přehled o aktuální povětrnostní situaci, sledování stavu stanic;
● zobrazení naměřených dat a dalších informací jako jsou grafy a provozní stav stanic;
● archiv naměřených dat z meteostanic a jejich porovnání za určité časové období;
● stanice jsou pod neustálým dohledem. Platforma dokáže detekovat, zda na stanici došlo k selhání hardwaru nebo selhání komunikace;
● nastavení informování obyvatel města o okolní situaci včetně upozornění na změny;
● všechny změny stavu lze nakonfigurovat tak, aby zasílali upozornění nebo e-mail;
● modul průběžně stahuje nová naměřená data a ukládá je do databáze Invipo.
Realizované projekty