Low-Speed WIM

Účel LS-WIM

V některých případech je potřeba extrémně přesné kontroly hmotnosti vozidel. Pro zvýšení efektivity řízení pomocí částečně automatizovaného vážení byl vyvinut a implementován koncept nízkorychlostního WIM (Low Speed WIM).

LS-WIM spočívá v použití kolových nebo nápravových vah, vybavených především tenzometry – nejpřesnější technologie – a namontovaných na betonových nebo pevných asfaltových plošinách o délce minimálně 30 až 40 m. Software systému sběru a zpracování dat je určené k analýze signálu tenzometrů s ohledem na rychlost a přesný výpočet zatížení kol nebo náprav. Tyto systémy jsou instalovány buď mimo jízdní pruhy, na vážících plošinách, na mýtnicích nebo v jakékoli jiné kontrolované oblasti. Pracovní rychlost je obvykle v rozmezí od 5 do 15 km/h.

Koncept LS-WIM byl poprvé představen ve Velké Británii a také v několika severoamerických státech a provinciích v Kanadě a Austrálii. Po uznání účinnosti tohoto přístupu se k němu připojí evropské země (Německo, Francie, Belgie atd.) a Japonsko.

Typické vlastnosti LS-WIM:

Název charakteristiky Hodnota charakteristiky
Délka proužku 37m
Technologie vážení Tenzometrické senzory
Maximální zatížení nápravy 30-40tun
Chyba 1 % (ověření) 2 % (provoz) při rychlosti 10-20 km/h
Škála měření 10-20 kg
Třída ochrany IP68
Pracovní teploty -40 - +80

Hardwarová část

Vážící modul
Modul pro nahrávání videa
ANPR kamery Rozpoznávání dopravních značek, evidence přestupků
Bezpečnostní kamery Video záznam procesu vážení
Modul řízení pohybu
Semafory Řízení pohybu vozidel v prostoru vážení
Řídicí panel VMS. Informace o potřebě vážení; Informace o procesu vážení
Komunikační modul Systémový ovladač, PC

Programová část

WAGA-Х Tvorba faktu vážení, evidence přestupků, správa systému
WAGA Dispečerský ARM, centrální ukládání a zpracování informací
Realizované projekty