Rychlostní radary DOZOR

V podmínkách vícepruhovového provozu a vysokorychlostního provozu je potřeba dálkové automatické zaznamenávání dopravních přestupků a dodržování rychlostních limitů. Nabízíme unikátní systém DOZOR, který detekuje dopravní přestupky za jízdy a hlásí je příslušným úřadům.

Hardwarové možnosti DOZOR

Systém se skládá z vysokorychlostních kamer a výpočetního zařízení a také speciálního softwaru pro ně. DOZOR měří rychlost vozidel mezi 0 a 300 km/h (zůstává neviditelný pro radarové detektory) bez pomoci radarů.

Každá jednotka je vybavena kompaktním krytem IP67 odolným vůči povětrnostním vlivům, který poskytuje působivý výkon za všech podmínek, od arktické zimy po pouštní horko.

Vestavěné podsvícení a vylepšené ovládání jasu společně vytvářejí jasně viditelné a vysoce kontrastní snímky.

Funkční schopnosti

 • rozpoznat registrační značku vozu (zákazník si může vybrat vzorky symbolů různých zemí);
 • schopen pracovat s palubním ANPR s nejvyšší přesností a rozpoznat značku, model a barvu vozidla, aby bylo možné rychle shromáždit identifikační údaje vozidla na místě;
 • sledovat veslování, fixaci jízdy v jízdním pruhu pro autobusy;
 • kontrolovat průjezd na červené světlo a přejetí dvojité plné čáry;
 • automaticky kontrolovat auta z databází odcizených vozidel;
 • ukládat data o dopravním toku do archivu;
 • zjistit absenci povinného pojištění;
 • automaticky generovat pokuty a předávat informace příslušným regulačním orgánům.

Our company prepares the project, installs and calibrates the system. Ongoing support and maintenance of the cameras is guaranteed. We provide connection to communication channels, electricity, as well as cleaning of the system.

Výhody spolupráce s námi

Naše společnost navrhuje, instaluje zařízení a kalibruje systém. Stálá podpora a technická údržba kamer je zaručena. Zajišťujeme napojení na komunikační kanály, elektřinu a také provádíme čištění systému.

Výhody použití rychlostních radarů

 • Analytika pro efektivní řízení – Systém DOZOR umožňuje shromažďovat a analyzovat velké objemy statistických dat o hustotě, rychlosti a charakteru dopravního proudu. S pomocí těchto informací je jednodušší a rychlejší přijímat manažerská rozhodnutí v silničním sektoru.
 • Sociálně – ekonomický efekt – Po několika měsících provozu systému se průměrná rychlost dopravního proudu zvýší, doprava se sjednotí. Změny jsou sledovány pomocí dvou po sobě jdoucích instalovaných systémů DOZOR. Efektivní evidence přestupků snižuje počet dopravních nehod a zvyšuje bezpečnost silničního provozu.
 • Rozpočtový efekt – Všechny odchylky od pravidel silničního provozu jsou zdaněny pokutami, které řidiči dostávají automaticky. DOZOR výrazně doplňuje místní rozpočet na úkor porušovatelů dopravních přestupků.

 

SERVIS

 • Příprava projektu umístění kamery, instalace/demontáž, uvedení do provozu, kalibrace a integrace s externími systémy;
 • Plánované běžné práce, opravy (včetně odeslání výrobci) a čištění;
 • Automatizované 24×7 monitorování sítě kamer a softwaru pro udržení výkonu systému: komunikační kanály, kvalita materiálů, přenos souborů;
 • Poskytování kamer s elektřinou a komunikačními kanály;
 • Kontrola kamer 1x za 2 roky: výjezd s odborníkem, nebo odeslání zařízení  ke kontrole.

SPECIFIKACE

Rozsah měření rychlosti vozidla 0…300 km/h
Meze dovolené chyby měření rychlosti 0...100 km/h - ±3% 100...300 km/h - ±2%
Provozní podmínky (teplota) -40°С…+60°С
Provozní podmínky (relativní vlhkost) 95%
Úroveň ochrany IP66
Limit přípustné absolutní chyby vázání aktuálního času měřiče na časovou stupnici UTS (SU) ±1s
Napájení (parametry sítě) 100…240В AC 48…53Hz
Napájení (spotřeba energie) ne více než 40 W
Rozměry (fotoaparát) 280 х 152.7 х 636 mm
Rozměry (počítačová jednotka) 500 х 300 х 210мм
Hmotnost (fotoaparát) 8 kg
Hmotnost (výpočetní jednotka) 10 kg
Realizované projekty